Treman

 

Start SEEKER Painaway X- Rost bilar & hobby kontakta oss/ Contact us kantskär fotogalleri greppo Snöblad hagakantskär

 

 

In English

SEEKER

                               

<--------<----------<---------<---------<-----------<----------<-----

SEEKER

Kabel & makadam

Borstskopa 

 

 

Image0001

 

eulogo_inv_sve_v_rgb

 

Se video klicka här 

 

 

 

 

Broschyr (pdf) klicka här

 

 

 

Seeker kabel och makadam borstskopa är ett enkelt och smidigt redskap för bla. Friläggning av elkabel och arbeten i makadam.

 

Skopan kopplas till traktorn och två hydraulslangar ansluts. Borsten som sitter monterad i skopans bakre utrymme, fälls ut hydrauliskt och vid arbetsläge startar borsten att rotera automatiskt. Vänds hyraulflödet fälls borsten in.

 

Seeker har funnits på marknaden i över 15 år och har visat sej både effektiv och driftsäker.

 

Skopan är konstruerad med plan botten för att vara effektiv vid återfyllnad.

 

Seeker kan även kompletteras med städborstar, två lösa borstelement monteras snabbt och enkelt på huvudborsten med bajonettfäste.

Hela borsten blir då ca 1 meter bred och är ett effektivt och billigt redskap för uppstädning av arbetsplatsen. Fungerar mycket bra även på gräsytor.

 

Skrotkabelvinda kan också monteras på huvudborsten för uppspolning av tex.raserad kabel.

 

 

Förbreddningssats

Borsten blir ca 1 m bred

 

 

Image0007

 

Image0001

 

 

  

Två lösa borstenheter monteras med bajonettlåsning snabbt och enkelt på huvudborsten. Snabb, effektiv och enkel uppstädning av arbetsplats, rensnig av  berg eller kanske borstning av fasadgrund.

Borsten kan spärras i utfällt läge och rotera åt bägge håll.

         

           Skrotkabelvinda

 

Image0002

 

Monteras på huvudborsten med bajonettlåsning. Använd vid tex rasering eller gammal sträng mm. Kabeln spolas upp i lämpliga rullar, vindan delas och rullen tas ur.

 

Ca30%effektivitetsökning

 

Minimerar avgrävningsrisken

 

Skonar markpersonalen från tunga handarbeten

 

Inga monteringskostnader

 

Inget stillestånd vid av/påmontering.

 

Ingen åverkan på traktor eller sticka

 

 

 Ökar produktiviteten

 

 

 Självriskbefriad vid kabelskada hos några större försäkringsbolag

 

Kan kompleteras med tillbehör

 

Ökar ditt arbetsområde

 

Ökar din konkurenskraft

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan några referenser

 

Från rapporten vid test hos               televerket metodgruppen sundsvall Nils Ragnar Widmark 1990. uttalas  bla.                                                        

 

-Förarens arbetsmiljö påverkas mycket lite av borstskopan.

 

-Funktionen är god och driftsäkerheten under provtiden har varit utmärkt.

 

-Medhjälpare får det lättsammare.

 

-Konstruktionen av Treman-skopan synes vara tillfredsställande.

 

-Kabelskador undviks med borstskopan.

 

-Effekten är god i gynnsamma markslag.

 

-Återställningsarbetet på asfalt och gräs underlättas. 

 

 

 

 

 

 

Banverket Ånge bandistrikt               pls/Bv/Bdk                                                          

Kennet Kvist                                 

Vid arbeten i och omkring spår där risken för att skada kabel som legat nergrävd, har krav från vår sida varit att entreprenören skall vara utrustad med lämplig maskin och skopa, samt ha tillgång till kabelsop.

 

Det har visat sej att den typ av kabelsop ”SEEKER”konstuerad av Treman hb håller de mått och krav som vi stället, varför vi varmt kan rekomendera den till den typ av arbeten som vi utför.  

 

 

 

 

 

 

Folksam transport                       

Karsten Eklund                                            

Refererande till entreprenörsarbeten involverande kabel och rörgrävning, samt dagens ekonomiska och tekniska problematik avseende skador och skade risker vid detsamma har vi med glädje kunnat följa senare års utveckling av skadeförebyggande teknikåtgärder.

 

Utifrån en flerårig nära bevakning av tekniska produkter kan vi i dag bekräfta vårt ställningstagande för i första hand produktprogrammet SEEKER.

 

SEEKER är ett nytänkande inom principen ”borstande friläggning” där man på ett effektivt sätt nått en komplex och väl fungerande lösning på flera situationer förenade med denna typ av grävarbeten.

 

Förekommande testning, fältprover och faktisk användning har utfallit till full belåtenhet, och vi har därigenom kunnat konstatera att produkten väl svarar mot våra krav på på skadeförebyggande åtgärd.

 

 

 

 

BJ.s Borr & gräv Björn                Johansson Kiruna 0980-815                  

070 6202685                                                              

 

Vi har maskiner på bla. järnvägen mellan Kiruna och Narvik och jobbar mycket runt kablar och i makadam.

 

Vi har haft en SEEKER 400 borstskopa sedan 2003 och det har fungerat över all förväntan.

 

Effektiviteten har varit hög och vi har klarat flera optokablar som med stor sannolikhet skadats utan borsten.

 

Våra uppdragsgivare är mycket nöjda och vi får ganska bra betalt för utrustningen, det samt att våra arbeten

blivit flera gör skopan till en lönsam investering för oss.

 

Att effektiviteten ökat och att kablarna skonas ger även våra uppdragsgivare bättre ekonomi.

 

Skopan har fungerat mycket bra med hög driftsäkerhet under den tid jag kört med den, och det är enkelt att både koppla på och av skopan när jag vill ha maskinen till andra arbeten.

 

Konstruktionen och designen är bra och tillbehören kan vara mycket värdefulla.

 

Jag är mycket nöjd och kan varmt rekommendera SEEKER borstskopa.

 

 

 

 

 

J H spårservice Hardy Skog       Hallstahammar  070 5502161          

 

 

Våra uppdragsgivare är också mycket nöjda och vi erbjuds mer arbete inom kabelgrävning och arbeten i makadam.

 

SEEKER är enkel och effektiv att jobba med och arbeten runt kablar men även räls och växlar blir både säkrare, effektivare, enklare och roligare.

 

Medhjälparen till maskinen får det lättare och kan arbeta med andra saker nu, och i vissa fall kan även traktorn klara en del arbeten  runt kablar helt själv.

 

SEEKER är bra även vid återfyllnadsarbetet med sin plana botten, och att den är lätt att skifta mellan maskinerna är också ett plus. 

 

Är mycket nöjd med skopan och kan rekomendera den till alla som jobbar i makadam eller bland kablar och rör i marken. 

 

Kan även nämna att vi även köpt en Painaway ryggbänk av samma företag för våra onda ryggar, mycket nöjda med den med.:o)  

 

både skopan och bänken är ekonomiskt mycket bra investeringar.

 

 

                                      

Teknisk data

 

Bredd 400 -500

Höjd 800

Längd 1200   1750 med utfälld borste

Vikt ca 300 kg

Motor 160 cc

Borstar 2x4 st dia 550mm

Transm. Kedja ¾”

Drivkälla hydraulisk

Tryck 90-150 bar

Flöde rek 10-30 l / min

Rak eller C profil

Patent

CE märkt