Snöblad

070 303 31 89

SNÖBLAD

Schakt/ Snöblad för grävarmen


Med snöblad i rotortilten öppnar sig nya vägar i snöröjningsarbetet.

Snöbladet är suveränt på järnvägsanläggningar och i trånga stadsmiljöer - på och runt trottoaren, felparkerade bilar, runt bussfickor, runt lyktstolpar och elskåp, intill husväggar och trappor mm.


Bladet fungerar även bra sommartid till tex. planering, dikesrensning, schaktning mm.

 

I bägge ändar på bladet finns hål där en kedja kan kopplas mellan bladet och stödbenet vilket ger en mer "stum" egenskap om man vill använda bladet för att tex. enklare väghyvling.

 

Bladet är i standard 2 m brett men kommer att kunna fås med andra mått samt i en förbreddningsbar modell.

 

Används bla. på banverket i Oslo

 

Bredd std. 2000 mm

Höjd 700 mm

Vikt ca 300 kg


Tillbehör

Isrivarstål i överkant för is och halkbekämpning på perronger och övergångar.  

Kan anpassas för att gå ner mellan och på utsidan räls utan att gå så djupt att den skadar slipers och tillbehör.
Bildgalleri

  • Lätt att komma åt i trånga utrymmen
  • Med bladet vänt från maskinen trycker du undan höga snövallar.
  • Använd även på sommaren som kantskär och vid planering
  • Kan kompletteras med flera tillbehör, t ex isrivarredskap

TREMAN

  i Ljusdal

Copyright © Treman 2019-2020